Zakon o odvetništvu

/Zakon o odvetništvu

Odvetniška zbornica je izgubila zaupanje

3. junij 2016

Notranjepolitičnim uredništvom

ODVETNIŠKA ZBORNICA JE IZGUBILA ZAUPANJE

V Mladi Sloveniji smo veseli, da je tudi po našem pritisku na Odvetniško zbornico ta popustila in vpisnino v imenik odvetnikov določila na višino 3000 evrov.

Odvetniška zbornica je v slovenski javnosti izgubila zaupanje, zato je potrebna dolgoročna in zanesljiva rešitev za preprečevanje morebitnih ponovnih poskusov omejevanja konkurence.

Vpisnina predstavlja začetno oviro ob vstopu v odvetniški poklic in posledično omejitev konkurence. Danes Državni zbor odloča o tem, ali bo višina vstopne ovire postavljena pri 1500 evrih ali dvakrat višje. Po našem mnenju je višina vpisnine 1500 evrov za razmere mladih veliko ustreznejša kot znesek 3000 evrov. Nižja vpisnina pomeni večjo konkurenčnost in obenem boljše možnosti za mlade sposobne pravnike ne glede na njihovo finančno ozadje. Kriterij za vstop mladih med odvetnike naj bo sposobnost, ne pa denar. Zbornica naj se pretežno financira iz članarine odvetnikov, ne pa iz vpisnin odvetniških kandidatov. Skladnost predlagane zakonske omejitve vpisnine z ustavo izhaja tudi iz mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora.

Kljub trenutnemu znižanju vpisnine na 3000 evrov v podmladku NSi vztrajamo pri zakonski omejitvi na višino 1500 evrov, saj je to zanesljivejša, preglednejša in učinkovitejša rešitev.

Odnosi z javnostmi pri MSi
031/239-151