Vodstvo Mlade Slovenije


Federico V. POTOČNIK
predsednik MSi


 federico.potocnik@mladaslovenija.si


Matej HRAST
podpredsednik MSi

matej.hrast@mladaslovenija.si


 

Bojana PETKOVIĆ
podpredsednica MSi

bojana.petkovic@mladaslovenija.si


Tadeja ŠUŠTAR
generalna sekretarka MSi

 tadeja.sustar@mladaslovenija.si