KATJA BERK BEVC

Volilni okraj: BREŽICE
Izobrazba: MAG. TOLMAČENJA
Zaposlitev: STROKOVNA SODELAVKA
Starost: 31 LET

Facebook: facebook.com/KatjaBerkBevc/
Twitter: @kbb283
Instagram: @katjaberkbevc

Kdo ste?
Sem magistrica tolmačenja za slovenščino, angleščino in nemščino, ki se je skozi delovanje v podmladku začela vedno bolj zanimati za politiko. Trenutno sem tako predsednica Mlade Slovenije, zaposlena pa sem kot strokovna sodelavka v poslanski skupini NSi v Državnem zboru.

Zakaj kandidirate?
Kandidiram zato, da Slovenija postane dežela možnosti in priložnosti za mlade. Mladi ne potrebujemo državne miloščine, temveč spodbudno okolje, v katerem bomo lahko razvijali svoje talente – pridobili dobro izobrazbo, se z njo hitro zaposlili na kakovostnem delovnem mestu, si v domačem kraju ustvarili dom in družino.

Kaj bo Slovenija pridobila, če boste vi poslanka DZ RS?
Poslanko, ki si bo prizadevala za to, da se v Sloveniji ustvarja okolje, ki je naklonjeno podjetništvu in družinam. Pri tem je zelo pomemben skladen razvoj celotne Slovenije, tako mest kot podeželja, saj zlasti tam potrebujemo možnosti za nova delovna mesta ter dobre cestne in železniške povezave, da se bodo mladi po pridobljeni izobrazbi vrnili v manjše kraje, si tam ustvarili dom in družino ter krepili lokalne skupnosti.

Zakaj ravno na listi Nove Slovenije?
Ker je Nova Slovenija stranka, ki daje mladim priložnost. Mladi v njej dejavno soustvarjamo program in sooblikujemo stranko na različnih ravneh – v ekipah na ministrstvih, v poslanski skupini, na sedežu stranke in v njenih organih tako na lokalni kot na nacionalni ravni.