JANEZ ČREŠNAR

Volilni okraj: SLOVENSKE KONJICE
Izobrazba: DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA
Zaposlitev: PODJETNIK
Starost: 30 LET

Facebook: facebook.com/janez.cresnar/
Twitter: @JCresnar
Instagram:@janezcresnar