“Made in Germany – Zaščita podnebja kot model uspeha”