Kongres Mlade Slovenije – Mlada EUnergija

//Kongres Mlade Slovenije – Mlada EUnergija
Danes se v Podčetrtku odvija 19. Kongres Mlade Slovenije, podmladka Nove Slovenije – krščanskih demokratov. Volilni kongres, kjer bodo mladi krščanski demokrati izbirali novo vodstvo za naslednji dve leti, je evropsko obarvan. Pod geslom kongresa “Mlada EUnergija” bodo mladi v gostili tudi kandidate za evropske poslance, v resoluciji pa potrdili svoje stališče – hočemo Evropsko unijo, utemeljeno na judovsko-krščanskih vrednotah in razsvetljenskem razumu, ki bo verjela v posameznika, njegove sposobnosti in odgovornost. Želijo si subsidiarno Evropsko unijo, ki mladim zaupa, jim daje svobodo in pri tem omogoča iskanje priložnosti ter nasprotujejo pretirani regulaciji in spuščanju v urejanje področji, ki jih lahko boljše urejajo države članice ali lokalne skupnosti.
Na kongresu v Podčetrtku bodo izvolili tudi novo vodstvo – predsednika ali predsednico ter dva podpredsednika, generalnega sekretarja, 10-članski izvršilni odbor, nadzorni odbor ter častno razsodišče. Za predsednika Mlade Slovenije kandidirata Katja Berk Bevc in Janez Črešnar.
Ob koncu mandata je dosedanji predsednik Matjaž Kosi povedal: »Naša organizacija ne ostaja enaka, temveč se spreminja, je živa skupina različnih ljudi, raznih karakterjev in vrlin. Vsak predsednik in vsako vodstvo da v mandatu svoj pečat. Tako je moj, naš pečat ta, da smo se začeli sistematično poglabljati v pomlajevanje našega članstva.«
Kongresa se poleg mladih udeležujejo tudi predstavniki Nove Slovenije na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju, kongres pa so med drugim nagovorili glavni tajnik Robert Ilc, poslanec Aleksander Reberšek, evropski poslanec Lojze Peterle, vodilni kandidat EPP za predsednika Evropske komisije Manfred Weber, predsednica Mladinskega sveta Slovenije Anja Fortuna in predstavniki drugih sorodnih organizacij.

Mlada EUnergija

Resolucija 19. kongresa Mlade Slovenije

Temelji Evropske unije

Mlada Slovenija ceni in spoštuje raznolikost narodov in držav, ki sestavljajo Evropsko unijo. Brez evropskih narodov in evropskih držav tudi Evropska unija ne more obstajati. V Mladi Sloveniji spoštujemo slovensko in evropsko istovetnost ter spodbujamo njuno sobivanje. Prav narodi in države z vso raznolikostjo predstavljajo temeljno legitimnost, na kateri sloni Evropska unija. Kljub veliki raznolikosti držav pa imajo vse te države veliko skupnega, so del evropske civilizacije, ki temelji na judovsko-krščanskih vrednotah in razsvetljenskemu razumu. Zgodovina 20. stoletja nas uči, kaj se zgodi, če se Evropa odpove temu svojemu temelju. Prav dogodki 20. stoletja pa so bili glavni razlog za povezovanje evropskih držav, kar je pripeljalo do Evropske unije, kot jo poznamo danes.

Mlada Slovenija se zavzema za spoštovanje in ohranjanje temeljev Evropske unije, ki jih v vsebinskem smislu predstavljajo judovsko-krščanske vrednote in razsvetljenski razum ter v smislu legitimnosti za povezovanje evropski narodi in države. To so temelji, na katerih želimo mladi krščanski demokrati graditi Evropsko unijo, ki bo svoje naloge znala pametno določati in učinkovito opravljati.

Subsidiarnost

V Mladi Sloveniji verjamemo v posameznika in njegove sposobnosti ter odgovornost, da lahko za svoje življenje sam sprejme najboljše odločitve. Verjamemo tudi, da lahko skupnost sprejme najboljše odločitve za svoje delovanje. Višji nivoji organiziranja oblasti so seveda potrebni, vendar naj posežejo le na področja, ki jih nižji nivoji ne morejo urediti.

Mlada Slovenija v načinu delovanja Evropske unije zagovarja spoštovanje načela subsidiarnosti. Evropska unija naj se ne spušča v urejanje področji, ki jih lahko bolje uredijo države članice ali regionalne oz. lokalne skupnosti. Svojo energijo naj Evropska unija usmeri na področja, ki jih mora nujno urediti za izpolnjevanje poslanstva zveze, kot so npr. zagotavljanje prostega notranjega trga in skupne zunanje trgovine, varovanje zunanjih meja unije ter odpravljanje ovir za preprosto gibanje in komuniciranje znotraj EU. Nasprotujemo pretirani regulaciji EU, ki ne bi bila namenjena izvrševanju temeljnih ciljev unije. Želimo si EU, ki mladim zaupa, jim daje svobodo ter pri tem omogoča iskanje priložnosti.

Unija mladih na vseh njenih krajih

Prost pretok dela v EU mladim ponuja številne možnosti za pridobivanje dragocenih izkušenj v drugih državah. Za Mlado Slovenijo pa je pomembno, da se imajo mladi s pridobljenimi izkušnjami možnost tudi vrniti na področja, od kjer prihajajo.

Mlada Slovenija se zavzema za izboljšanje pogojev dela in ustvarjanja na področjih, ki jih zaznamuje beg možganov. Zavzemamo se za izboljšanje infrastrukture na manj razvitih področjih, tako na področju mobilnosti kot interneta. Možnosti vidimo v privabljanju spletnih podjetij in podjetij sodobne ekonomije, ki jim je bistvena predvsem dobra internetna povezava, hkrati pa cenijo mirno in lepo okolje. Zavzemamo se za poenostavitev in digitalizacijo vseh administrativnih postopkov, da začasne selitve po Evropi ne bi predstavljale težav in zapletov. Podpiramo spremembe za enostavnejše poslovanje podjetij in spodbujanje mladih, da se odločijo za samostojno podjetniško pot. V Mladi Sloveniji verjamemo v sposobnosti mladih Evropejcev, da v okviru priložnosti Evropske unije svoje življenje in svojo prihodnost vzamejo v svoje roke.