Naši člani se udeležujejo različnih izobraževanj in usposabljanj, tokrat …

//Naši člani se udeležujejo različnih izobraževanj in usposabljanj, tokrat …

Med 24. in 27. januarjem je v Brežicah potekalo usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah, ki ga je organiziral Mladinski svet Slovenije (MSS). Udeležile so se ga tudi štiri naše članice Mlade Slovenije – Katja Berk Bevc, Maja Šturbej, Maša Brulc in Anamarija Špelič.

Ker je bilo tem o mladinskem organiziranju, ki nas zanimajo, veliko, znanja pa ni nikoli dovolj, je bilo usposabljanje štiridnevno in zelo intenzivno. Vodili so nas štirje trenerji, ki so se na podlagi poprejšnjega vprašalnika odlično pripravili in odgovorili na vprašanja vsakega od nas. Pripravili so nam kar deset obsežnih tem (od vodenja ljudi v mladinski organizaciji, strateškega in projektnega načrtovanja do upravljanja s financami in javnega nastopanja …) ter jih podali na inovativen in zanimiv način.

Usposabljanja so se udeležili člani različnih mladinskih organizacij, zato smo čas izkoristili tudi za druženje, spoznavanje in izmenjavo mnenj. Naše vizije in poslanstva se morda razlikujejo, vendar vsi delamo za mlade in imamo radi mladinsko delo, zato se veselimo sodelovanja in prijateljstva.

MSS-ju, trenerjem in MC Brežice  se zahvaljujemo za odlično organizacijo in izvedbo izobraževanja.

Anamarija Špelič, Maša Brulc, Maja Šturbej in Katja Berk Bevc na izobraževanju za menedžerje v mladinskih organizacijah.