Izjava za javnost: POMISLEKI O DVIGU MINIMALNE PLAČE

//Izjava za javnost: POMISLEKI O DVIGU MINIMALNE PLAČE
V Mladi Sloveniji izražamo številne pomisleke glede dviga minimalne plače, ki bi leta 2020 znašala 700 evrov. Brezpogojno se strinjamo, da si vsak zaposleni za svoje delo zasluži dostojno plačilo. Zmotilo nas je dejstvo, da je predlog neusklajen in je bil predlagan brez posvetovanj in usklajevanj s socialnimi partnerji. Tak način delovanje bo le še okrepil prepad med vlado in delodajalci, ki bodo nosili glavno breme dviga minimalne plače. Višanje stroškov bo najbolj prizadelo male podjetnike. V naslednjih letih nas čaka ohlajanje gospodarstva, kar bo ob višjih stroških delodajalcev privedlo do manjšega zaposlovanja. Na udaru bodo predvsem mladi in nizko izobražena delovna sila.
V Mladi Sloveniji smo zato mnenja, da bi bili bolj učinkoviti ukrepi znižanje stopenj DDV na pred krizno raven, torej znižanje iz 9,5 % na 8,5% in iz 22% na 20%. Do višjih neto plač bi prišli tudi z uvedbo splošne prispevčne olajšave. Čas je, da se plače enkrat končno povečajo tudi na račun države in ne gospodarstva.