MSi predlagala disciplinski postopek zoper tožilca Kozino

//MSi predlagala disciplinski postopek zoper tožilca Kozino

Mlada Slovenija – podmladek NSi je ministrici za pravosodje, Državnotožilskemu svetu in generalnemu državnemu tožilcu predlagala pobudo za sprožitev disciplinskega postopka proti vrhovnemu državnemu tožilcu mag. Jožetu Kozini. Ta je na seji državnozborskega Odbora za pravosodje dne 28. 9. 2018 ob obravnavi poročil o delu tožilstev povsem izven obravnavane teme ostro nastopil proti slovenskim podjetnikom: »… in tukaj bo treba pristopiti popolnoma drugje in zadevo obrniti na glavo. Torej kapitalu odvzeti moč in tukaj, če kdo to zmore, lahko zmore samo Državni zbor in Vlada in podobne institucije, torej to bo treba korenito obrniti, odvzeti jim to moč, obdavčiti jih, ne pa poslušati to jokanje, da bodo šli v tujino – naj grejo.« Poleg tega je izkazal svojo neposredno podporo politični stranki Levica: »Torej, jaz sem zelo zadovoljen, da je Levica prišla na nek način v Parlament ali pa tudi bom rekel, ta opcija.«

S tem je grobo prekršil določbe Zakona o državnem tožilstvu ter določbe Kodeksa državnotožilske etike, ki določata zahtevo po nepristranskem delu tožilcev. Kodeks določa: »Državni tožilec opravlja svojo funkcijo nepristransko in pri tem ne dopušča, da bi na njegove odločitve kakorkoli vplivali morebitna osebna nagnjenja, predsodki, ideološka ali nazorska prepričanja, politični, ekonomski ali drugi interesi …«

Ker je povsem jasno, da tak vrhovni državni tožilec ne more več uživati zaupanja v njegovo nepristransko delovanje, je Mlada Slovenija pristojnim organom predlagala pobudo za uvedbo disciplinskega postopka.

 

Izjava za javnost PDF