Mlada Slovenija je podarila zbrane igrače

//Mlada Slovenija je podarila zbrane igrače

Mlada Slovenija – podmladek Nove Slovenije, si prizadeva za večje družbeno angažiranje mladih, tudi s sodelovanjem v različnih humanitarnih akcijah, zato smo v mesecu decembru izvedli vseslovensko dobrodelno akcijo zbiranja starih igrač za otroke, ki se zdravijo v bolnišnicah in za otroke, ki se zaradi posebnih potreb šolajo v okviru izobraževalnih zavodov.

Na akcijo se je odzvalo veliko število dobrih ljudi, tako, da smo ob zaključku akcije razveselili še več otrok, kot je bilo sprva načrtovano. Igrače smo podarili UKC-ju Maribor, Bolnici Jesenice, Centroma za usposabljanje invalidne mladine Kamnik in Vipava ter vrtcu v Slivnici.
Otroci in zaposleni so bili igrač izredno veseli.
Vsem ki ste pri tem pa sodelovali se iskreno zahvaljujemo.

Še posebno bi se radi zahvalili za pomoč pri zbiranju igrač društvu SKAM, Mestni knjižnici in čitalnici Idrija, Mladinskemu centru Ormož, podjetju Jagros d. o. o., podjetju Podoba, Krajevni skupnosti Pirniče, Knjižnici Nova vas in pionirski knjižnici Nova vas.