Odprto pismo predsednici vlade

//Odprto pismo predsednici vlade

Mlada Slovenija je danes poslala odprto pismo predsednici vlade Alenki Bratušek. Vsebino pisma si preberite v nadaljevanju.

Spoštovana premierka,

z vodenjem države v teh težkih časih ste nase prevzeli veliko odgovornost, za kar je potrebna dobršna mera poguma in to vsekakor spoštujemo. S predstavljenim paketom ukrepov nakazujete, da vam ni  vseeno za suverenost slovenskega naroda in da se želite potruditi za rešitev težav, v katere nas je pripeljal splet nedokončane tranzicije, podvrženosti vplivom raznih interesnih skupin, napačne reakcije ekonomske politike ob začetku gospodarske krize, predvsem pa načrtna politika tranzicijske levice pod pokroviteljstvom “stricev iz ozadja”, ki svoje interese postavljajo pred interese države in so s svojim vplivom na državne institucije omogočili razcvet “tovarišijskega kapitalizma”, saj si v takšnem okolju najlažje zagotavljajo osebne koristi na račun države in državnih podjetij.

Na podlagi vaših nedavnih prizadevanj za izhod iz krize ocenjujemo, da ste pripravljeni sprejeti konstruktivno mnenje ostalih političnih (in seveda tudi drugih) organizacij, zato želimo opozoriti, da kljub nujnosti kratkoročnih ukrepov za konsolidacijo javnih financ ne smete pozabiti na konkurenčnost gospodarstva, saj nam le ta lahko omogoči dolgoročen razvoj, izboljšanje standarda državljanov in nenazadnje tudi stabilne proračunske prihodke.

Dvigovanje davkov vsekakor ni spodbuda za gospodarstvo in z vidika krčenja potrošnje je tudi veliko vprašanje, ali bo napovedan dvig DDV res prinesel v proračun dodatne prihodke v tolikšnem obsegu, kot ste jih ocenili. Pa tudi če jih bo, bo s tem pokrit le manjši del primanjkljaja. Ta rešitev ni vzdržna. Nujni so ukrepi na odhodkovni strani proračuna v obliki postopnega krčenja javnega sektorja, ki je preobsežen, v naslednji fazi pa tudi izboljšanje učinkovitosti in preglednosti socialne države. Velika napaka pa bi bila še bolj dvigniti obdavčitev dela, kot je bilo predvideno s t.i. kriznim davkom, saj bi s tem obremenili ravno tiste, ki s svojim delom lahko znova zaženejo gospodarski cikel.

Poleg tega nas čudi, da kot voditeljica samooklicane leve stranke PS, podpirate uvedbo povišanja DDV, ki je znan kot eden izmed regresivnih davkov, ki najbolj prizadanejo najrevnejše. Hkrati pa ste nasprotovali ukrepom desnosredinske vlade, ki je ukrepe prilagodila socialnim sposobnostim državljanov.

Pomemben ukrep na prihodkovni strani je prodaja državnih podjetij, ki bi obenem onemogočila vpliv politike in drugih lobijev na njihovo poslovanje ter tako izboljšala njihovo upravljanje. Vrstni red prodaje podjetij bi bilo potrebno določiti predvsem po kriteriju prodajljivosti, saj če ne bomo našli kupcev, sama odločitev za prodajo ne bo prinesla pozitivnega premika. Najlažje bi to izvedla usposobljena skupina ekspertov, kot je bilo predvideno v zakonu o SDH, ki bi poleg transparentne prodaje vzpostavil tudi način upravljanja državnega premoženja z jasno določenimi pristojnostmi in odgovornostmi, kar je prvi pogoj za prekinitev izkoriščanja državnega premoženja za interese politike in zasebne interese. Poudarjamo, da je pri državnem premoženju najpomembnejša transparentnost, tako pri upravljanju kot tudi pri prodaji. Upamo, da boste pri svojih rešitvah imeli to v mislih.

Zagotavljanje čim boljših pogojev za poslovanje podjetij oz. vsaj poskušati jih čim manj obremeniti je le ena plat medalje. Druga je normalno delovanje trga financiranja, ki je zaradi situacije v naših največjih bankah onemogočeno. Zato je nujno nadaljevati z zastavljenim projektom slabe banke, saj je to že v veliki meri pripravljena kvalitetna rešitev in se zato lahko najhitreje implementira.

Nekateri vaši ukrepi bodo povzročili otežitev delovanja realnega sektorja, ki še edini drži Slovenijo nad gladino. Naj izpostavimo povečanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje za samostojne podjetnike. Gre za kaznovanje sposobnih in prizadevnih posameznikov, ki so že tako ali tako s strani države zelo obremenjeni. Samo upamo lahko, da povečanje prispevkov ne bo onemogočilo delovanja nekaterih manjših podjetnikov. Pozivamo vas, da imate pri pripravi ukrepov v mislih tiste pravne in fizične osebe, ki še vzdržujejo delovanje Slovenije, saj nas le zadolževanje ne bo rešilo.

Tudi kratkoročne ukrepe je potrebno izvajati z mislijo na smer prihodnjega razvoja, saj bodo le takšni ukrepi resnično pripomogli k blaginji državljanov in dolgoročni sposobnosti države. To razumejo tudi vlagatelji, zato poudarjamo, da bi nam takšni ukrepi olajšali najemanje državnih posojil v bodoče. Bili bi hvaležni, če bi odslej ta vrstni red upoštevali tudi vi in v prihodnje bolj premišljeno izbirali čas prodaje naslednjih obveznic. Z eno samo nepremišljeno prodajo lahko zaradi visokih obresti izničite celoten znesek, ki ga proračunu prinese povišanje DDV.

Pozivamo vas tudi k čim hitrejši potrditvi fiskalnega pravila, ki poleg pozitivnega signala vlagateljem tudi ščiti nas mlade in prihodnje generacije pred tem, da bi nosili posledice razsipnosti sedanjih generacij. Veliko škode nam je bilo že narejene, vendar to še ne pomeni, da se lahko še nadaljuje. Zelo nas čudi vaše spreminjanje stališč do vpisa fiskalnega pravila v ustavo, ki so odvisna od tega kdo vodi vlado. Posledica vašega ravnanja je, da smo tujini poslali že veliko čudnih signalov o neodločnosti naše politike. Prevelika zadolžitev je povezana z izgubo suverenosti, suverenost države pa je gotovo ena izmed glavnih ustavnih materij, zato pričakujemo čimprejšnji vpis fiskalnega pravila v ustavo. S sprejemom fiskalnega pravila ni treba čakati na dejansko uravnoteženje proračuna, saj dovoljuje višje proračunske izdatke v času krize, kot so pojasnili že njegovi pripravljalci.

Ker se tudi sami zavedate, da predstavljeni ukrepi še niso zadostni, poleg tega pa tudi niso vsi konkretizirani, vas pozivamo k temu, da pri svojem nadaljnjem vodenju države izhajate predvsem iz tega, da omogočite okrevanje gospodarstva. Vodilo naj bo njegova konkurenčnost, saj le tako lahko dosežemo njegovo rast, ki bo državljanom ustvarjala pogoje za normalno življenje. Prosimo vas tudi, da imate pri svojem odločanju v mislih mlade generacije, ki bodo prevzele zapuščino vašega vladanja. Če bo ta zapuščina le velik dolg in visoki davki, se nam v prihodnosti ne piše nič dobrega. Mladi si namreč želimo konkurenčno gospodarstvo, kjer ima vsak, ki je prizadeven in sposoben, možnost da ustvarja in doprinese k razvoju družbe.