Strel v prazno Mladega foruma SD

//Strel v prazno Mladega foruma SD

V Mladi Sloveniji – podmladku NSi se nikakor ne strinjamo z Mladim forumom SD, ki je danes predstavil pobudo za novo ureditev študentskega dela. Mladi forum med drugim predlaga zgornjo mejo zaslužka in sicer 6.000 evrov bruto na leto ter obdavčitev višini 25 odstotkov. Ta predlog je strel v prazno in v škodo študentom in dijakom. Kot kaže je Mlademu forumu SD malo mar za študentsko populacijo, ki ji danes, v času finančne krize ni lahko. Podoben predlog kot ga je predstavil MF SD, je bil zakon o malem delu, ki so ga državljani množično zavrnili na referendumu. Zato predlog MF SD nadvse čudi. V Mladi Sloveniji se sicer strinjamo, da je potrebno temeljito urediti področje študentskega dela in odpraviti vse anomalije, ki so v obstoječi zakonodaji.

V Mladi Sloveniji se ne strinjamo z omejitvami študentskega dela, kot to predlaga Mladi forum. Različne omejitve, koliko lahko nekdo dela in zasluži smo imeli v času pred letom 1991. Tovrstna omejitev, ki jo predlaga Mladi forum, bi škodovala razvoju posameznika in družbe.

Tudi obdavčitev v višini 25 % je nenormalno visoka in ogroža študentsko populacijo. Tako visoka obdavčitev je predvsem podlaga, da bo v interesu delodajalcev in tudi študentov delo na črno.

V Mladi Sloveniji – podmladku NSi menimo, da je nujno potrebno spremeniti zakon o skupnosti študentov in uvesti prostovoljno članstvo v Študentsko organizacijo Slovenije. ŠOS naj iz naslova študentskega dela financirali le tisti študenti, ki se prostovoljno včlanijo. Ostali študenti pa po sedaj veljavni zakonodaji, denar v višini 4,5 odstotka koncesijske dajatve iz naslova študentskega dela, namesto v ŠOS avtomatsko odvedejo v Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij. Tako lahko pridobimo za  okrog 14 milijonov novih štipendij letno, saj smo prepričani, da se slovenski študenti v ŠOS ne bodo želeli prostovoljno včlaniti.