Peticija – proti znižanju subvencije

//Peticija – proti znižanju subvencije

Na današnji novinarski konferenci je predsednik Mlade Slovenije – podmladka NSi Jernej Vrtovec spregovoril o sklepu vlade, s katerim se za 60% znižuje subvencije za mlade družine za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja. Podmladek NSi ostro nasprotuje znižanju subvencije in zahteva razveljavitev sklepa ter umik objavljenega razpisa.

Vrtovec je uvodoma dejal, da drastično znižanje subvencije pomeni hud udarec vlade po mladih, saj je mlade družine prikrajšala za finančna sredstva, ki jim delno zagotavljajo ureditev družinskega življenja. »Kljub opozorilom strokovne javnosti vlada vztraja pri sprejetem sklepu, da se subvencija na družinskega člana s 300 evrov zniža na 120 evrov. Že dosedanja subvencija, torej v višini 300 evrov ni bila ravno visoka – zdaj pa je vlada šla tako daleč, da se upravičeno sprašujemo o smiselnosti te subvencije, saj s tako majhnim zneskom težko govorimo o pomoči države pri prvem reševanju stanovanjskega vprašanja«.

»Gre za mačehovski odnos vlade do mladih družin, ki jim v teh časih ni lahko. Dejansko je težko razumeti, da država varčuje pri mladih družinah. Vlada bi morala mlade družine podpreti in jim omogočiti, da si normalno uredijo stanovanjski problem in tako omogočijo svojim otrokom svetlo prihodnost«.

»Žalosti nas, da minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić kljub pozivam javnosti ne zmore obrazložiti tega sklepa, ki ga je predlagal. Poudarjamo, da je varčevanje na mladih, sploh na mladih družinah, popolnoma neracionalno«, je še dejal predsednik MSi.

»Takšen vladni ukrep je nesmiseln tudi zato, ker celotni potrebni znesek, ki bi omogočil ohranitev subvencij, le drobiž v primerjavi s sredstvi za stanovanjske namene, ki so neporabljena v Stanovanjskem skladu RS. Teh sredstev je več kot sto milijonov evrov. Mlade družine so zato upravičeno ogorčene«.

Ker minister dr. Žarnić do sedaj ni prisluhnil potrebam mladih družin, se je podmladek NSi odločil za zbiranje podpisov spletne peticije Proti znižanju subvencije za mlade družine. Podpise bomo zbirali spletni strani www.nsi.si in www.mladaslovenija.si in sicer 14 dni. Vabimo vse politične podmladke in ostale mladinske organizacije, da se pridružijo zbiranju podpisov. Zbrane podpise peticije bomo nato predali ministru za okolje in prostor dr. Roku Žarniću.

»Verjamemo, da bo ta naša akcija pripomogla k temu, da bo vlada razveljavila že objavljen razpis in umaknila sporni sklep«, je zaključil predsednik MSi Jernej Vrtovec.

 jv_novinarska1