Vlada mladim znova jemlje. Tokrat štipendije

//Vlada mladim znova jemlje. Tokrat štipendije

Ob današnji javni predstavitvi mnenj o predlogu zakona o štipendiranju v Mladi Sloveniji opozarjamo, da je omenjen predlog zakona slab in v škodo študentom, dijakom ter njihovim staršem. V podmladku NSi smo zgroženi nad tem, da vlada ukinja štipendije za mladoletne dijake, denar iz tega naslova pa se bo namenil v otroški dodatek. To je nesprejemljivo, saj starši z otroškim dodatkom ne bo prejeli takšne višine sredstev, kot so jo dijaki s štipendijami. Tako se bo drastično zmanjšal tudi družinski proračun. Sprašujemo se, zakaj vlada varčuje tam, kjer je najmanj potrebno – pri mladih, ki so prihodnost Slovenije.

Tudi študenti bodo po tem zakonu v mnogo slabšem položaju. Če je študent izhajal iz nižjega dohodkovnega razreda je prejel tako državno štipendijo kot tudi otroški dodatek. Zdaj otroškega dodatka za študente ne bo več in postavlja se vprašanje, ali bodo višina državne štipendije toliko večja, da bo nadomestila izpad sredstev iz naslova otroškega dodatka. V Mladi Sloveniji v to težko verjamemo in menimo, da gre zgolj za prazne vladne obljube.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve trdi, da bo štipendij več, kar je debela laž! Drži, da bo državnih štipendij za študente več, toda na račun ukinitve otroškega dodatka. Gre za grdo zavajanje s strani vlade.

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve se kot kaže ne zavedajo, da je finančna in gospodarska kriza, ki ji vlada ni kos, prizadela tudi dijake in njihove starše. Predlog zakona o štipendiranju ni socialno naravnan, niti ne izobraževalno. S takšnimi ukrepi in predlogi Slovenija ne bo več družba znanja, ampak družba, v kateri bodo lahko študiral le bogatejši sloj ljudi. Zakon o štipendiranju ne sme in ne more biti sprejet, saj bo imel dolgotrajne posledice za družbo kot celoto. Temu predlogu se bomo v Mladi Sloveniji odločno uprli in naredili vse, da ne bo sprejet.