Malo delo otežuje dostop do prve zaposlitve

//Malo delo otežuje dostop do prve zaposlitve

Zakon o malem delu je korak k temu, da bodo mladi diplomanti še težje dobili prvo zaposlitev. Namesto redne zaposlitve bodo dobili zaposlitev preko malega dela, saj se bo ta oblika dela delodajalcem veliko bolj izplačala. Že sedaj so podatki o zaposljivosti mladih nadvse zaskrbljujoči, z malim delom pa bo redna zaposljivost še dodatno otežena.

V podmladku NSi smo prepričani, da malo delo mladim obeta podaljšano delo na napotnice, ne pa redne zaposlitve in s tem še dodatno otežuje pogoje za ureditev družinskega življenja. Gre za negotovo obliko zaposlitve, brez bolniške, regresa, porodniškega nadomestila, malice, prevoza na delo in ostalih delavskih pravic, ki bi jim kot redno zaposlenim osebam pripadale.

Mlade družine s strani države potrebuje podporo. Malo delo pa ne pomeni nobene podpore, ampak ravno nasprotno. Mali delavci ne morejo priti do stanovanjskega kredita, prav tako jim ne pripada porodniško nadomestilo. Zato bi bile mlade družine z malim delom v veliko slabšem položaju kot so sedaj.

Malo delo ni koristno za razvoj družbe. Nihče, niti mladi, niti upokojenci, niti brezposelni, niti zaposleni si ne zaslužijo biti mali delavci. Zaslužijo si varno in redno zaposlitev, ustrezno plačilo in možnost dostojnega življenja.