Monthly Archives: januar 2011

//januar

Regijska konferenca Regijskega odbora Celje in Zasavje

V petek 28. januarja 2011 je v Hotelu Štorman v Celju potekala Regijska konferenca Regijskega odbora Celje in Zasavje, kjer so člani podmladka iz te regije volili ožje vodstvo in razpravljali o nadaljnjem delu. Na regijski konferenci so člani razpravljali predvsem o razvoju regije in o mladinski problematiki. Regijske konference se je udeležil tudi predsednik in mestni svetnik MO NSi Celje Sandi Krivec, ki je mlade pozdravil in nagovoril z nekaj spodbudnimi besedami ter jim izrekel uspešno delovanje tudi

Regijska konferenca Obalno-Kraške regije

V petek 28. januarja 2011 je v gostišču Pri Marti v Pivki potekala Regijska konferenca Obalno-Kraške regije, kjer so člani podmladka iz te regije izvolili novo vodstvo in razpravljali o nadaljnjem delu. Na regijski konferenci so člani razpravljali predvsem o razvoju regije in o mladinski problematiki. Članice in člani so razpravljali o projektih, ki bi jih bilo potrebno ponovno obuditi in o tistih, ki bi jih želelni na novo uvesti. Med projekti, ki jih želijo ponovno izvesti so

Bowling Mlade Slovenije v Celju

V petek 28. januarja so članice in člani RO MSi Celje in Zasavje izvedli projekt Bowling. V sklopu projekta Bowlanje v Celju, so novim članom izrekli dobrodošlico ter jim omogočili spoznavni večer z vsemi ostalimi članicami in člani.  

Vlada je pozabila na mlade

Objavljena raziskava Mladina 2010 je velik opomin vladajoči politiki. V podmladku NSi opozarjamo, da je raziskava nadvse zaskrbljujoča in priča o temu, da Vlada RS v zadnjih letih ni naredili nič konkretnega za izboljšanje položaja mladih v družbi. Priča smo vse težjemu zaposlovanju mladih, ki jo bo še dodatno otežila pokojninska reforma in malo delo. Vlada je na mlade pozabila.Raziskava kaže, da je v zadnjih desetih letih število mladih upadlo za 11 odstotkov. To je zaskrbljujoči

Malo delo in pokojninska reforma škodujeta mladim

Mladi forum SD načrtno zavaja javnost, ko neargumentirano komentira zakona o malem delu in pokojninski reformi. Oba zakona predstavljata otežen dostop mladih na trg dela in težjo zaposljivost mladih diplomantov. V Mladi Sloveniji smo prepričani, da zakona nista v dobrobit državljanom, predvsem pa ne slovenski mladini. V primeru padca zakonov o malem delu in pokojninski reformi pa mora najprej odgovornost prevzeti vlada, ker ji ljudje ne zaupajo več.Obžalujemo, da Mladi forum SD ni znal preseči strankarskih

40.000 podpisov – zgovoren podatek o malem delu

Mlada Slovenija – podmladek NSi pozdravlja odločitev državljanov, ki množično podpirajo referendum o malem delu. Zgolj v 12 dneh je podporo referendumu s svojim podpisom izreklo 40.000 ljudi, kar je nadvse zgovoren podatek o samem zakonu. Kot kaže se državljani zavedajo, da lahko zgolj z referendumom preprečimo revščino med študenti, dijaki in njihovimi starši, ki jo predvideva malo delo. Zbrani podpisi so tudi velik opomin vladi in ministru dr. Ivanu Svetliku, ki je predlagal omenjeni zakon. V zbiranje referendumskih

Poziv mladim – podpis proti malemu delu

Mlada Slovenija – podmladek NSi se je tudi aktivno vključila v zbiranje podpisov za razpis referenduma o zakonu o malem delu. Podmladek Nove Slovenije vso slovensko mladino poziva, da prispevajo svoj podpis ter tako primorejo k referendumu. Zgolj z referendumom lahko preprečimo socialno bombo, ki bo odjeknila z uveljavitvijo malega dela. Mladi moramo zdaj stopiti skupaj in preprečiti malo delo. Zakon o malem delu škoduje mladim, jemlje jim pravico do normalnega in kakovostnega življenja. Dolgoročno ogroža slovensko družbo.

Podražitev študentskih bonov – vladno novoletno darilo študentom

Slovenski študenti so danes doživeli nenapovedan hladen tuš. Namreč s 1. janurjem 2011 so se po večini gostinskih lokalov podražili boni za študentsko prehrano. Hvala ministru dr. Svetliku za prelepo novoletno darilo. Podražitev bonov ni bila nikjer predhodno objavljena ali napovedana. Študenti s strani ministrstva za delo, družino in socialne zadeve sploh niso bili obveščeni o podražitvi. Gre za ignorantski in ne partnerski odnos. Vlada s podražitvijo študentske prehrane krpa državni proračun na račun študentov, kar je sramotno