Monthly Archives: avgust 2010

//avgust

Razumna odločitev, kaj pa študenti?

Mlada Slovenija – podmladek NSi je delno zadovoljna nad odločitvijo Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), Mestne občine Ljubljana in Ministrstva za šolstvo in šport, ki so se dogovorili, da bo cena mesečne vozovnice za dijake, ki nimajo stalnega bivališča v Ljubljani še naprej enaka. To je sicer razumna odločitev vseh vpletenih strani, nerazumno pa je, da se še vedno ne najde rešitve za študente Neljubljančane. Ali sploh imajo študenti svojega predstavnika v vladi? Če se je minister za šolstvo

Poziv slovenskim občinam

Mlada Slovenija je pisala županom vseh slovenskih občin, saj je ogorčena nad odločitvijo mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, z uredbo, ki bo dijakom, študentom in upokojencem, kateri nimajo stalnega bivališča na območju Mestne občine Ljubljana ukinila subvencijo za Ljubljanski potniški promet. Uredba bo začela veljati 1. septembra letos. Cena mesečne vozovnice, ki je za Neljubljančane do sedaj znašala 17 evrov, od 1. septembra dalje pa bo 34 evrov.Spoštovani gospod župan, spoštovana gospa županja!Mestni svet

Ločevanje študentov na ljubljančane in neljubljančane

Ljubljanski mestni svet je meseca marca leta 2009, sprejel uredbo s katero se ukinjajo subvencije za ljubljanski potniški promet za dijake, študente in upokojence, ki nimajo stalnega bivališča v Ljubljani. 1. septembra bo ta uredba začela veljati. Gre se diskriminacijo, ki jo goji ljubljanska mestna oblast na čelu z županom Zoranom Jankovićem do neljubljančanov. Tisti študenti in dijaki, ki nimajo stalnega bivališča v Ljubljani so v mnogo slabšem položaju, v vseh pogledih. Gre za neenakopravnost, gre za ločevanje

Mlada Slovenija preživela del poletnih počitnic z otroki na morju

Slovenija se še vedno nahaja v globoki gospodarski in finančni krizi. Posledice stečajev številnih slovenskih podjetij so tudi množična odpuščanja, katerih žrtve so slovenske družine, očetje in mame, posledično pa tudi njihovi otroci. Starši zaradi finančne stiske, v kateri se nahajajo, svojim otrokom ne morejo omogočiti tistega, kar jim želijo. To so dejstva, ki so nas nagovorila, da smo se v Mladi Sloveniji, podmladku Nove Slovenije, odločili in brezplačno peljali na morje 42 otrok, tiste, ki jim bi

Pod levo vlado je položaj mladih v Sloveniji vse slabši

Mlada Slovenija – podmladek NSi ob 12. avgustu, mednarodnemu dnevu mladih opozarja, da se je položaj mladih v Sloveniji v zadnjih letih zelo poslabšal. Posledice finančne in gospodarske krize so prizadele tudi mlade – dijake in študente. Pri tem ne moremo mimo dejstva, da ima Vlada RS neprimeren odnos do mladih, saj predlaga zakone, ki niso v korist mladi populaciji. Velik del zaslug, da se danes vse več mladih sooča s socialno stisko ima tako tudi obstoječa vlada.

Elektronizacija študentske prehrane

Na današnji novinarski konferenci Mlade Slovenije – podmladka NSi je predsednik Jernej Vrtovec spregovoril o novem sistemu subvencioniranja študentske prehrane. »S 1. avgustom je tudi študentska organizacija univerze v Ljubljani prešla na nov sistem nakupa in plačevanja študentske prehrane. V podmladku Nove Slovenije smo trdno prepričani, da nov sistem ni dober. Je nefunkcionalen ter mnogo dražji, kot bi lahko bil. Nov sistem dejansko škoduje študentom in jih izkorišča. Prav zato je podmladek Nove Slovenije danes po ljubljanskih gostinskih