Kupuj slovensko, da si ohraniš delovno mesto

//Kupuj slovensko, da si ohraniš delovno mesto

V Mladi Sloveniji, podmladku  Nove Slovenije, ob današnjem svetovnem dnevu pravic potrošnikov pozornost namenjamo kupovanju slovenskih izdelkov. Z geslom: »kupuj slovensko, da si ohraniš delovno mesto!« želimo opomniti potrošnike, da lahko s svojim ravnanjem za ohranitev delovnega mesta nekaj pripomorejo tudi sami.

V Mladi Sloveniji opozarjamo, da je potrošnik najpomembnejši element slovenskega gospodarstva. Potrošnik je tisti, ki kupuje, posledično torej vzdržuje in izboljšuje stanje na slovenskem gospodarskem trgu in kar je še pomembnejše, ohranja delovna mesta. Zato opominjamo in spodbujamo slovenskega potrošnika h kupovanju izdelkov slovenskega porekla, kajti ravno on je tisti, ki lahko pripomore h polnejši slovenski blagajni in h ohranjanju delovnega mesta zase, za svoje bližnje in za sodržavljane.

V podmladku podpiramo vse projekte, ki so v korist slovenskega potrošnika. Zato pozdravljamo akcijo zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, imenovano »Kupujem slovensko« v kolikor bo prišlo do uresničitve resničnih namenov te akcije. Skrbi nas namreč, da se bodo ti morebitni pozitivni učinki, ki bi nastali s to akcijo, prelevili zgolj v še večje dobičke managarjev, za povrhu pa bi preselili svojo proizvodnjo v države s cenejšo delovno silo, domače delavce pa odpustili, pod pretvezo predrage delovne sile. To se v Sloveniji ne bi zgodilo prvič, zato je prav da nad tem bedimo. Zavedamo se tudi problema pravic potrošnikov na področju finančnih storitev, ki so mu letos več pozornosti namenile potrošniške organizacije. Res smo v času finančne in gospodarske krize, v katerem so bile pravice potrošnikov pogosto zanemarjene, na to v MSi opozarjamo, kajti ravno za potrošnike je potrebno najprej poskrbeti, če želimo ohraniti stabilno gibanje ekonomskega trga.

Čas v katerem živimo, nas sili k temu, da navadno posegamo le po najcenejših izdelkih, ki so največkrat last tujih proizvajalcev. Ne osredotočamo pa se na kakovost in poreklo. Slovenskim izdelkom, ki so pogosto le za nekaj centov dražji, namenjamo premajhno pozornost in dajemo veliko prenizko vrednost. Zato je potrebno osveščati, opominjati in vzpodbuditi, da slovenski potrošniki kupujemo slovensko. V Mladi Sloveniji smo mnenja, da lahko tudi s takšnim načinom razmišljanja pripomoremo k izboljšanju rezultata slovenskega gospodarstva in dolgoročno zagotovilo nova delovna mesta.